Facebook | Pretecho Zeeland

Bekijk facebook pagina

vragen of een afspraak maken?

BEL 0118 58 12 71

onderdeel van Huisartsenpraktijk Spekhorst
 
 

Aansprakelijkheid

Reserveren voor een echoconsult kan uitsluitend telefonisch geschieden. De reservering is definitief op de datum van telefonische aanmelding

• Ondanks jaren van wetenschappelijk onderzoek zijn er geen schadelijke effecten geconstateerd bij gebruik van echografische apparatuur. De echoservice van huisartsenpraktijk dr Spekhorst neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op de lange termijn.

• Echoservice Domburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade voortvloeiende uit haar werkzaamheden

• Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het de cliënt duidelijk dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn Bij technische gebreken van de apparatuur of door nekte zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak worden gemaakt

• Het is de bedoeling uw kindje goed zichtbaar in beeld te brengen Het is echter geen medisch onderzoek Toch kan het onverhoopt gebeuren dat er iets mis is met uw kindje. Indien wij dit signaleren nemen wij. na overleg met u, contact op met uw verloskundige of huisarts.

• Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënt Geen enkele uitspraak gedaan tijdens of na het echoconsult. mag worden uitgelegd als een medische beoordeling

• Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100'., zekerheid worden gegeven. Echoservice Domburg kan nooit aansprakelijk gesteld warden voor eventuele foute beoordeling van het geslacht